Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)