Foto

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu przyczyniają się do prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci:

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

szkółka miękkiego padania,

rytmika,

zajęcia plastyczne

zajęcia teatralne

zajęcia informatyczne

zaspokajają podstawowe i naturalne potrzeby dziecka, rozwijają uzdolnienia i talenty dzieci.