Nauczycielki pracują w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego ,,Trampolina do szkoły” Elżbiety Tokarskiej; ISBN 978-83–262-20379-2,
Program ten daje pełną swobodę działań, nie ogranicza inwencji i nie pozbawia możliwości wyboru. Stąd niektóre partie programu są modyfikowane i dostosowywane do możliwości dziecka.
Bajkoterapia
Aktywność ruchowa z profilaktyką wad postawy dla przedszkolaków
Program zajęć wspomagających z rytmiki
Dzieci trudne - praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
Trzylatek idzie do przedszkola.
Ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych.
Należytemu wypełnianiu naszej funkcji i realizowaniu stojących przed nami zadań, a także spełnianiu oczekiwań dzieci i rodziców, sprzyjają podejmowane przez nas działania podnoszące jakość świadczonych usług, poprzez między innymi rozszerzenie oferty programowej przedszkola o innowacje i programy opracowane przez zespół nauczycieli.