Foto

Organami przedszkola są:

                               1.  Dyrektor przedszkola
                               2.  Rada pedagogiczna
                               3.  Rada rodziców
                          __________________________       Regulamin Rady Pedagogicznej znajduje się w statucie przedszkola >>>