Foto
Termin kontroli Instytucja kontrolująca

Tematyka kontroli

02.03-28.03.2011 Prezydent Miasta Opola Prawidłowość gospodarki finansowej w 2010r.
07.04-07.04.2011 PSSE Opole Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci
03.07-03.07.2013 WEK Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola planowa w zakresie nadzoru pedagogicznego planowanie i realizacja zadań
11.12-11.12.2012 Prezydent Miasta Opola Kontrola naboru dzieci do przedszkola
24.01- 04.02.2013 ZUS Opole

Zgodnie z upoważnieniem

24.01-24.01.2013 PSEE Opole Kontrola bieżąca stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci
12.08.2013 St. Instruktor ds. Oświaty Zdrowotnej Kampania „Bezpieczne wakacje”. Ocena programu „ Moje dziecko idzie do szkoły”.
16.08 – 21.08.2013 WEK Kuratorium Oświaty w Opolu Ewaluacja zewnętrzna
15.09.2013 Prezydent Miasta Opola Gospodarka środkami ZFŚS
04.03.2015 PSSE Opole Ocena stanu sanitarnego placówki
15.04.2015 PSEE Opole Urzędowa kontrola żywności- blok żywieniowy
15.10.2015 Urząd Miasta Opola Realizacja planu wydatków na wydzielonym rachunku dochodów

Protokoły kontroli są dostępne do wglądu w gabinecie dyrektora.